Polityka Prywatności

Kim jesteśmy? 

Administratorem Twoich danych osobowych a więc podmiotem odpowiedzialnym za to, co się z nimi dzieje, jest prowadzony jest przez Łukasz Kluska prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kopernika 33d/36, 95-015 Głowno, NIP: 7331324579, REGON: 101496514, adres poczty elektronicznej: sklep@woolk.pl

Jakie dane zbieramy?

W celu realizacji zamówienia zbieramy takie dane jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon.

Po co je zbieramy i czy możemy je zbierać?

  • Abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie
  • Zbieramy dane zapisane w cookie w celu dopasowania treści do Twoich potrzeb. Pisząc o „treściach” mamy na myśli zarówno to, co publikujemy w naszym serwisie, jak również to, co wyświetlają Ci nasi partnerzy. Pisząc o „dopasowaniu” mamy na myśli uczynienie treści ciekawszymi dla Ciebie. Dane zapisane w cookie umożliwiają nam bowiem analizowanie twoich zachowań. Ich zbieranie jest oparte o wyrażoną przez Ciebie zgodę.
  • Aby wysyłać Ci newsletter na który potrzebna jest Twoja zgoda.

Partnerzy

W celu realizacji zamówienia współpracujemy z partnerem jakim jest firma kurierska DPD

Inni odbiorcy

Jeśli wymaga tego od nas obowiązujące nas prawo, musimy przekazać Twoje dane osobowe uprawnionym do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe czy organy ścigania.

Twoje prawa

W każdym momencie przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

Tam, gdzie podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w każdej chwili. Aby to zrobić, wystarczy byś skontaktował się z nami na sklep@woolk.pl. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do momentu jej wycofania.

Pamiętaj także, że masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także żądać przeniesienia danych. Aby to zrobić, wystarczy napisać do nas na sklep@woolk.pl

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

W przypadkach, gdy przetwarzamy twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, Twoje dane osobowe będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez nas celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody.

Kontakt

Jeżeli masz jakieś pytania napisz do nas na sklep@woolk.pl